Hva prioriterer Sandnes?

En kvinne i Sandnes på ca. 80 år, som har dårlig helse, er utslitt og trett, og har en mann som lider av så langt framskreden alzheimer at han må ha 24 timers døgntilsyn, hadde søkt kommunen om både dagavlastning og rullerende plass. Hun ville ha noen friminutt i sin slitsomme dag, hun ville kunne komme til lege og utføre andre nødvendige ærender utenfor hjemmet. Dette ønsker hun ikke å måtte bry familien og venner med.