• Rådmann Anne Berit Berge Ims fylgjer nøye med for å sjå om utviklinga er slik prognosane seier. Her er ho saman med økonomisjef Harald Berglie.

Sparer ein heil barnehage på kontantstøtte

Hå sparer ein mellomstor barnehage og over sju millionar i driftsutgifter på kommunal kontantstøtte for toåringar. 79 toåringar i Hå får kommunal kontantstøtte. Det er rundt ein fjerdedel av kullet.