• Tror på tidlig innsats: Fra venstre Marie Ljones Brekke (KrF), John Peter Hernes (H) og Iselin Nybø (Venstre). Hernes er leder av oppvekststyret, Nybø er nestleder. Jonas Haarr Friestad

Flere barn skal få hjelp tidligere

PPT i Stavanger får fire nye stillinger som skal jobbe med barnehagebarn og de yngste skolebarna.