Spleiselag fjerner høyspentlinje

Seks bedrifter går sammen med Lyse Nett for å legge 1600 meter med høyspentlinje i jordkabel. Samarbeidet på Hovemarka og i Kvelluren kan danne modell for andre områder.