Breidmyr seiler opp som ny avfallsplass

Breidyr i Sandnes ligger nå best an til å bli Jærregionens nye avfallsplass. Lokaliseringen haster. Om fire år er Sele sprengt.