Trapper opp kampen mot overgrep

Solveig Horne nedsetter fredag et offentlig utvalg som skal finne tiltak for å styrke utviklingshemmedes levekår og rettssikkerhet. Tiltak som kan avverge overgrep blir noe av det viktigste.

Publisert: Publisert:

- Det nytter ikke med fine lover om ikke de som jobber med barn og unge er i stand til å avdekke og melde i fra om overgrep. Utviklingshemmede barn er spesielt avhengig av dette, og her ser jeg fram til utvalgets forslag til tiltak, sier Solveig Horne, her på sitt kontor i regjeringsbygget. Foto: Jonas Haarr Friestad

  • Thomas Ergo
    Journalist
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

— Jeg har store ambisjoner på vegne av utvalget og alle berørte. Jeg er glad vi endelig har fått dette utvalget på plass, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) til Aftenbladet.

Statsråd Solveig Horne (Frp) Foto: Fredrik Refvem

— Det er viktig at alle mennesker skal kunne delta i samfunnet. Det må legges til rette for at alle som kan, deltar i arbeidslivet og samfunnslivet. Vi trenger all arbeidskraft vi kan få. Det er også viktig at alle personer med en utviklingshemming får oppfylt sine rettigheter. Når det ikke skjer, må vi som myndigheter bidra med virkemidler som gjør at rettighetene blir overholdt, sier Horne.

Fem problemområder

Det offentlige utvalget nedsettes etter planen av regjeringen i statsråd fredag formiddag. Det vil bli ledet av Osmund Kaldheim, rådmann i Drammen kommune. Det var i februar i år at Stortingets arbeids- og sosialkomité ba regjeringen nedsette et utvalg , med sikte på å bedre utviklingshemmedes levekår og rettssikkerhet. Sist gang det offentlige foretok en helhetlig gjennomgang av utviklingshemmedes situasjon var under Lossius-utvalget i 1985 (se faktaboks). Utvalget skal i juni 2016 komme med forslag for å styrke utviklingshemmedes rettigheter særlig innen disse områdene: Selvbestemmelse, rettssikkerhet, opplæring, arbeidsdeltakelse samt helse og omsorg. I tillegg skal utvalget vurdere om mennesker med utviklingshemming får oppfylt retten til privat- og familieliv. Dette er problemområder som ble avdekket i stortingsmeldingen "Frihet og likeverd", som Hornes forgjenger Inga Marte Thorkildsen (SV) la fram i fjor, og Horne fremmet igjen i år.

Stavanger-politiker Sissel Stenberg blir med i det nye utvalget. Les hvorfor - og hvilke andre som blir medlemmer, her:

Les også

Vil lære av Kampen-saken

— Barna er blitt forsømt

— Ett av områdene utvalget skal se nærmere på er rettighetene til barn med utviklingshemming. Det er viktig for meg. Barns rettigheter har havnet i skyggen, sier Horne.

- På hvilke områder er utviklingshemmede barn blitt forsømt?

— Det gjelder flere områder, men særlig arbeidet med å avdekke overgrep blant barn og unge. Det nytter ikke med fine lover om ikke de som jobber med barn og unge er i stand til å avdekke og melde i fra om overgrep. Utviklingshemmede barn er spesielt avhengig av dette, og her ser jeg fram til utvalgets forslag til tiltak, sier Horne.

- Utviklingshemmedes situasjon har vært mye utredet de siste åra. Vil et utvalg bidra til tiltak som monner?

— Et offentlig utvalg vil ha stor tyngde inn mot regjeringens arbeid. Hvis utvalget for eksempel mener at lovendringer må til, for å oppfylle rettigheter, vil det veie tungt. Utvalget skal fremme forslag om tiltak. Men regjeringen vil ikke sitte i ro og vente på utvalget. Vi jobber kontinuerlig med en rekke tiltak, sier Horne, og nevner noen:

Regjeringens medisin

Denne høsten lanseres retningslinjer for kommunene om forebygging, avdekking og varsling av seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming. Det er iverksatt en kartlegging av rettssikkerheten til mennesker med utviklingshemming. Det er også igangsatt utredninger av tiltak som kan bidra til økt selvbestemmelse og mindre bruk av makt og tvang. Horne sier regjeringen i år bevilget mer penger til arbeidsplasser for utviklingshemmede. Og i samarbeid med Husbanken utarbeides det en veileder for planlegging og bygging av boliger for mennesker med utviklingshemming.

- En del mener staten må tørre å bruke pisk overfor kommuner som bryter folks rettigheter?

— Jeg liker ikke å bruke pisk. Kommunene har selvråderett og plikt til å innfri personers rettigheter. Brytes dette har ikke kommunen gjort jobben sin. Da må Fylkesmannen og tilsyn sørge for at de får sine rettigheter oppfylt, sier Horne.

LES OGSÅ:

Publisert:

Les også

Mest lest akkurat nå

  1. SAS-kaptein fløy til Stavanger med promille – dømt til fengsel

  2. – Du skal ikke ha kniv fra Ikea, sier far

  3. Tesla målt til 221 km/t: Eieren får førerkortet beslaglagt inntil mai neste år

  4. 17 flygninger til Norge med koronasmitte

  5. For farlig å dykke i elva nå, håper på lavere vannstand

  6. Har mest sannsynleg blitt smitta her i regionen

  1. Politikk