Okka Hus i SOS barneby

Et felles løft fra folk flest, næringslivet og det offentlige i Eigersund kommune skal føre til oppbyggingen av et eget hus, Okka Hus, i en barneby i regi av SOS Barnebyer et eller annet sted i verden.