• Kirsten Fagertun og dei to kollegaane er godt i gong med å planta vårblomane i sentrum. Jonas Haarr Friestad

Plantar blå elver i byen

Vårblomane kjem til sentrum – eit sikkert vårteikn. Tirsdag morgen planta gartnarane blå stemorsblomstrar som skal sjå ut som ei rennande elv når dei har fått veksa tett i tett.