Arbeidsulykke på Sviland

Fikk trevirke over foten under oppføring av nybygg.