• Alternativene 4.1 og 5 har til nå pekt seg ut som de mest aktuelle for den nye kraftlinjen fra Lysebotn til Stavanger. Men NVE kommer til å be Lyse utrede flere større eller mindre endringer. FOTO: Grafikk: Egil Schmidt

Høyspent mellom bønder og hyttefolk

Hvem får viljen sin: bøndene i Noredalen eller hyttefolket i Lifjell? Konflikten kan fort bli spisset når staten skal velge trasé for den nye kraftlinjen fra Lysebotn til Stavanger.