Når sjefen mobber

Mobbing på jobb kan gi psykiske arr som overgår senvirkningene etter ulykker, katastrofer og krigsskader.