Sterk POT-kritikk fra dommer

POTs behandling av Stein Viksveen er helt uakseptabel, mener byrettsdommer Helge Bjørnestad. Gjennom tre måneder har den spionsiktede journalisten vært ute av stand til å forsvare seg ved ikke å få innsyn i saksdokumentene.