Ulik behandling av naboer

Café Italia byr på mat og klær, naboen BellaItalia på mat. Derfor får bare førstnevnteskjenkebevilling.