Større og færre klasser?

Sola kommune vil fjerne skolekretsene. Etrent sparetiltak for færre og større klasser, sier Morten Saxvikved Haga skole.