Sjokktakster tvinger fram anbud

Dyr og dårlig. Det er karakteristikken avRogalands samferdselspolitikk, der det meste går helt annerledesenn planlagt.