Fylkeslegen og Helsetilsynet vil granske saken

Hvert år mottar fylkeslege Pål Iden 10 til 20 meldinger om alvorlige pasientskader som følge av behandling. Allerede samme dag som dødsfallet i forbindelse med operasjonen på Kolibri skjedde, ble han varslet.