• Brannen i motoren på MF "Stord" er et av uhellene som Sjøfartsdirektoratet skal se nærmere på. Tommy Ellingsen

Bøter etter ferjeuhell

En av tre ferjeruter på Tausambandet er innstilt etter forrige ukes hendelser. Det må ferjeselskapet betale for.