Bøter etter ferjeuhell

En av tre ferjeruter på Tausambandet er innstilt etter forrige ukes hendelser. Det må ferjeselskapet betale for.

Publisert: Publisert:

Brannen i motoren på MF "Stord" er et av uhellene som Sjøfartsdirektoratet skal se nærmere på. Foto: Tommy Ellingsen

Etter flere uhell i Tausambandet i forrige uke, er én av de tre ferjerutene fortsatt innstilt inntil videre.

Norled har siden 2010 drevet Tausambandet. Avtalen er inngått med Statens vegvesen på vegne av Rogaland fylkeskommune. Kontraktsperioden går ut 2015.

Les også

Ingen ende på trøbbelet

— Vi følger opp hendelsene mot kontrakten vi har med Norled med sanksjoner. Det går på redusert ferjekapasitet og innstilte avganger, sier Anders Sæternes, fagkoordinator ferjedrift i Statens vegvesen.

— Det er fastsatt i kontrakten hva som skal sanksjoneres. Omfanget vil tiden vise. Det kommer an på hvor lenge Nordled har innstilte avganger og redusert kapasitet, men de får ikke betalt for de turene de ikke utfører, sier han.

Hemmelige bøter

— Hvor mye dreier det seg om i penger?

— Det ønsker jeg ikke å kommentere, sier Sæternes.

— Kontrakten omhandler ikke sanksjoner knyttet til passasjerenes sikkerhet. Vi forutsetter at det til enhver tid er fullgod sikkerhet på samtlige fartøy. Dette reguleres av lovgivningen og pålegg fra Sjøfartsdirektoratet, sier han.

Les også

Skarpe reaksjoner etter gjentatte ferjeuhell

Sjøfartsdirektoratet har tilsyn med skip i norsk farvann og følger opp sikkerheten etter en ulykke. Det gjelder også hendelsene på Tauferja i forrige uke. Som Aftenbladet skrev fredag, har det vært mange hendelser i ferjesambandet siden 2010. Også disse blir nå undersøkt:

— Vi har satt i gang vår analyseavdeling som ser på hendelser, og har bedt om å få statistikk både for dette sambandet og andre for å sammenligne litt. Vi vil gå inn og se om det er noe urovekkende med de tallene vi har, sier Alf Tore Sørheim, underdirektør i Sjøfartsdirektoratet.

— Med bakgrunn i disse hendelsene, er sikkerheten god nok?

Rederiet er ansvarlig for å ivareta sikkerheten på en god måte. Direktoratet ser at det i dette sambandet har vært en rekke ulykker og hendelser de siste årene. Det er selvfølgelig uheldig. Det må hele tiden jobbes forebyggende for å unngå slike hendelser. Sikkerheten på ferjene skal allikevel være ivaretatt, sier han.

— Er det grunn til å undersøke sikkerheten nærmere?

— Direktoratet undersøker alle slike ulykker og hendelser og sørger, gjennom tilsyn, for at rederiet gjennomfører nødvendige tiltak for å ivareta sikkerheten. Direktoratet vurderer hele tiden situasjonen på alle rederier og fartøy. Dersom vi ser behov for ytterligere tiltak, blir dette gjennomført. Det kan dreie seg om uanmeldte tilsyn om bord på fartøyene, eventuelt et besøk på skip og rederi for å se nærmere på sikkerhetsstyringssystemene, sier Sørheim.

Havarikommisjonen orientert

Han har rutinemessig informert Statens havarikommisjon om transport om hendelsene. Der opplyser havariinspektør Pål Brennhovd at kommisjonen undersøker de mest alvorlige ulykkene, det vil si forlis eller dersom noen omkommer.

— Slik vi vurderer denne saken nå, går vi ikke inn med undersøkelser. Gjennom regelverket stilles det krav til rederiet om at det skal ha sikkerhetsstyringssystemer og at de skal gjøre internundersøkelser og forbedringer som Sjøfartsdirektoratet følger opp, sier Brennhovd.

Aftenbladet prøvde gjentatte ganger å komme i kontakt med Norled mandag, uten å lyktes.

Les også:

Publisert: