Rusmisbrukere med egen organisasjon

Ingen andre vet bedre hvordan behandlings-tilbudet til rusmisbrukere fungerer enn misbrukerne selv. Derfor har tidligere misbrukere dannet sin egen organisasjon, som forlanger å bli hørt.