Skjerpet sikkerhet etter «Sleipner»-forlis

«Sleipner»-ulykken har skjerpet kravene til sikkerhet på hurtig— båtene. Akseptabel standard for ett år siden holder ikke i dag. Reisende aksepterer ikke noen risiko knyttet til et offentlig kommunikasjonsmiddel.