Knapt bokmålflertall på Sviland

59 stemte for bokmål, mens 56 ville beholde Sviland barneskole som nynorskskole i folkeavstemningen torsdag kveld.