Advarer mot giftige blåskjell

Næringsmiddeltilsynet advarer mot selvplukk av blåskjell og andre muslinger i sjø— og fjordområdene i Sør- og Midt-Rogaland.