- Alt er utbygd

Kraftig utbygging de siste årene til tross, innen 2017 må kommunen finne arealer til 5000 nye boliger, minst. Konfliktene mellom jordbruk og byvekst blir vanligere.