Vil ikke la kirken bruke bedehuset på Talgje - mener likekjønnet samliv er vranglære

Den Norske Kirke kan bli sendt på jakt etter nye lokaler på Talgje. Styret i bedehuset mener kirken driver med vranglære når de aksepterer likekjønnet ekteskap.

Det 109 år gamle bedehuset på Talgje eies, etter loven, av kristenfolket på Talgje som vedkjenner seg evangelisk luthersk lære.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Siden 4. oktober har Talgje Bedehus hatt en melding om ekstraordinært årsmøte liggende på sin facebookside. Meldingen forklarer enkelt at møtet skal være onsdag 18. oktober, og at saken gjelder «utleie av bedehuset til Den Norske Kirke».

Den 12. oktober ble det lagt ut en mer utfyllende melding om hva møtet dreier seg om:

«Styrets vurdering er at kirka har brutt med den evangelisk lutherske bekjennelsen ved å innføre en liturg for velsignelse for likekjønnet samliv. Styret vurderer dette som vranglære. Situasjonen på Talgje fra i høst av er at vi har fått en prest som støtter dette vedtaket. Dermed vurderer styret det slik at kirka ikke kan ha sine arrangement på bedehuset.»

Denne meldingen har blitt slettet fra bedehusets facebookside etter at Aftenbladet tok kontakt.

Dette bildet var lastet opp på Talgje Bedehus sin facebookside frem til Aftenbladet tok kontakt.

Bjarne Ydstebø, leder av styret for Talgje Bedehus, skriver i en melding til Aftenbladet at det skal avholdes nytt styremøte mandag kveld, og at han ikke ønsker å kommentere saken før etter dette møtet.

Ikke avgjort

Tor Arne Gard er en av dem som bruker bedehuset på kirken regelmessig og er utmeldt av kirken. Han påpeker at han uttaler seg som privatperson.

– Først av alt vil jeg si at denne saken har kommet ut veldig uheldig. Det fremstår som en stygg sak. Notatet som er lagt ut skulle vært internt, og det skulle fremgått at det er en sak som skal diskuteres. Sånn som det lå ute, så fremstår det som det er avgjort, det er det ikke, sier Gard.

Gard er blant kristenfolket på Talgje som vedkjenner seg den evangelisk lutherske lære. Og mener det er feil at likekjønnede skal vies i kirken.

– Det er feil at ekteskap mellom likekjønnede skal velsignes av gud. Det står i bibelen. Homofile er like mye verdt som alle andre, det er ikke det det står på, det handler om hvordan vi praktiserer vår tro, sier Gard.

– Aller helst skulle vi hatt et hus for hver lære, sånn som de har i for eksempel Oslo. Men jeg har forståelse for at det ikke er en mulighet her ute, sier Gard.

Tror kirken vil vinne frem onsdag

Kirken på Talgje er en steinkirke fra middelalderen og er dermed bare egnet for den seremonielle delen av kirkens aktiviteter. Kirken har benyttet bedehuset til alle andre aktiviteter og samlinger.

Middelalderkirken på Talgje er først og fremst egent for kirkens sermonielle aktiviteter.

Prester har fri på mandager, dermed er blir Aftenbladet henvist til prosten, som står over presten. Prost i Tungenes prosti, Kjetil Aano, er godt kjent med situasjonen på Talgje:

– Hvis jeg skal prøve meg som en liten profet, så blir ikke kirken kastet ut av bedehuset i løpet av møtet på onsdag. Skulle vi mot formodning bli kastet ut, så skal vi alltid klare å løse det også, sier Aano.

Han får støtte av Gard:

– Kirken kommer nok til å få bruke bedehuset videre etter onsdagens møte. Man kan ikke uten videre, i praksis, kaste ut folk som etter loven er eiere av huset, sier Gard.

– Mitt håp er at vi skal finne en løsning der vi kan leve sammen, sier Aano.

Fører til samtale

Talgje er et lokalsamfunn med rundt 240 innbyggere. Noen går verken i kirke eller bedehus. Noen går i kirken. Noen går i bedehuset. Og en stor andel benytter seg av både kirke og bedehus, ifølge Gard. Han avviser at diskusjonen virker splittende på lokalsamfunnet.

– Jeg opplever det motsatt. Diskusjonen tvinger oss til å ha samtaler om tema vi eller ikke hadde tatt opp. Det er stor gjensidig respekt. Jeg har selv merket at det er andre syn og innstillinger til dette temaet enn det jeg trodde før, sier Gard.

Møtet hvor det avgjøres om kirken får bruke bedehuset i fremtiden skal avholdes onsdag klokken 19.30.

– Jeg håper det blir en god avklaring på denne diskusjonen, og en ordning som begge parter kan leve med, sier Aano.

Publisert: