Skriver arkitektoppgave om Randabergfjellet

Arkitektstudenten Mona Skottene Twiss fra Stavanger skriver hovedoppgave om plassering av en barnevernsinstitusjon på Randabergfjellet.