Seks av sju funnet skyldige

En 35-årig jærbu som var hovedtiltalt i en alvorlig amfetaminsak, er i Jæren tingrett dømt til tre år og åtte måneders fengsel.