Solbakk-bom blir melkeku

Ryfylke skal subsidiere Hundvåg med flere hundre millioner kroner.