Priskaldt for Lyse

Sprengkulde over hele Norden førte til nok en prisrekord fredagmorgen.