- God kreftbehandling ved SUS

Knappe ressurser til tross — leger ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) mener det er god kvalitet på behandlingen som gis til kreftsyke her i regionen.