Felles turistselskap for åtte kommuner

Fra årsskiftet av ble størsteparten av Sør-Rogaland samlet til ett turistrike.