Bjerkreim klages inn for likestillingsombudet

Bare menn representerer Bjerkreim i Dalane Miljøverk.