Bofellesskap skal gi trygghet

Stavanger kommune har satset stort på bofellesskap. Bofellesskapet i Adjunkt Hauglands gate er det sjuende i rekken, og til sammen stiller kommunen med nesten 100 leiligheter.