Taremareby må kutte ned på SFO-tilbudet

Taremareby Barnehage må kutte i SFO-tilbudet på grunn av lavere starttilskudd fra kommunen. Barnehagen mener beskjeden om lavere støtte kom altfor sent.