Den lukkelegaste dagen

Armane er ikkje lange nok til å famna alle på ein gong. Andrereisande på Sola passerer den tett samanslynga familien. Dei høyrerglad gråt. Fem døtre er komne heim.