Sola kommune leser ikke privat e-post

Sola-rådmannen sier at noen få mailer med vedlegg stanses, men uten at de blir åpnet og innholdsvurdert.