Brøt seg inn på soverommet

Like over midnatt brøt tyver seg inn på Jåsund.