Ran med militær presisjon

Ranet mot Norsk Kontantservice i Stavanger ble gjennomført med enmilitærpresisjon og brutal framferd som neppe før har skjedd inorgeshistorien.