Her vokser rododendron vilt

I en veiskråning sentralt på Jæren har en hel bestand med rododendron slått rot, helt uten hjelp av mennesker.