Fraråder underjordisk P-plass

Parkering under Ruten og Festplassen er fullt mulig, men dyrt og neppe ønskelig trafikalt sett, mener mange fagfolk.