• Dialektforsker Hognestad fikk mye støtte fra førsteklassingene fra Kongsgård: Iris Røise (til venstre), Sverre Myklebust, Ragnhild Dirdal og Hanna Sunde Bakka. Anders Minge

Snart er vi alle østlendinger

Selv om det fortsatt er klare dialekter i de ulike delene av Rogaland, er tendensen klar: Vi snakker mer og mer "normert".