Hjemme etter flere dager med passrot

En 19 åring fra Bosnia ble nektet å reise hjem til Norge fire uker før han blir norsk statsborger.