Bilinnbrudd utgjør 10 prosent av straffesakene

I fjor ble det meldt rundt 1000 bilinnbrudd til politiet i Stavanger. Trenden er den samme i år, og det topper seg gjerne om sommeren.