Strand venter på Stavanger

— Stavanger må snarest få på plass Ryfast-reguleringen på Hundvåg, uttaler Geir Heggheim, tidligere leder av Tverrpolitisk samlingsliste i Strand.