Redusert kapasitet mellom Mortavika og Arsvågen

«Rennesøy» tas ut av drift for årlig verkstedettersyn og klassing fra og med mandag 11. oktober. Det betyr at avganger merket med C i rutetabellen må innstilles.