Dalane-bom slår sprekker

Distriktskommunene vil neppe betale bompenger bare for å hjelpe Eigersund.