Naboer frykter for kveldssola

Et nytt byggetrinn av Nygårdstunet kan ta kveldssola fra mange som kjøpte bolig i første utbygging.