- Må se hele mennesket

Årets tema for Schizofrenidagene er «Diagnoser — gode knagger - farlige stempler?» En diagnose kan være nødvendig for å sikre riktig behandling, men den kan også virke hemmende på pasienter som lider av sammensatte problemer.