Helikopterbase kan neppe flyttes fra Sola

Basen for Forsvarets maritime helikoptere på Sola kan ikke flyttes til Østlandet uten et nytt politisk vedtak i Stortinget.