Arbeidsgruppe for barnevern

RANDABERG: Barnevernet setter ned en egen arbeidsgruppe for å se på hvordan de skal utnytte Randabergfjellet best mulig.