- For små boliger

70 av 81 ungdomsleiligheter i Vågen Brygge er solgt. Bygningssjefen vurderer nå om de er for små til å kunne godkjennes.